Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Bezpłatna konferencja szkoleniowa

 

Politechnika Świętokrzyska, Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

wraz ze stowarzyszeniami techniczno-naukowymi

PZITB, PZITS, SITK oraz SEP

mają zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatną konferencje szkoleniową

na temat:

 

"Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne

i materiałowe w budownictwie"

 

Termin szkolenia: 18.12.2021, Sobota, godz. 10:00-15:00

Miejsce szkolenia: szkolenia online na platformie: https://meet2.tu.kielce.pl/szkolenie

 

Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”(RID) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy
Nr 025/RID/2018/19z dnia 28.12.2018r. w kwocie 12 mln PLN (zad 2.8)

 

 

 

Program Konferencji Szkoleniowej

 

"Innowacyjne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i materiałowe

w budownictwie"

 

18.12.2021 Sobota

 

10:00 – Rozpoczęcie konferencji

Część I – PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

10:00 – 11:00 - „Rola audytu energetycznego w termomodernizacji budynków” dr inż. Sylwia Wciślik

 

Część II – SITK –Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

11:15 – 12:15 -„ Nowe materiały, technologie i techniki: zastosowanie innowacji w projektowaniu materiałów oraz układu warstw konstrukcji nawierzchni drogowejdr inż. Przemysław Buczyński

 

Część III – SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

12:30 – 13:30 - „Magazynowanie energii elektrycznej z OZE – technologie ładowania akumulatorów”

- prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon

 

Część IV – PZITB – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

13:45 – 15:00 - „Nowoczesne technologie wzmacniania konstrukcji drewnianych” dr inż. Agnieszka Wdowiak-Postulak, prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt

 

15:00 - Zakończenie konferencji

 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport PŚk

Dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Dr inż. Stefan Szałkowski – Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Mgr inż. Adam Muszyński - Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa- przewodniczący Komitetu

Dr inż. Aleksandra Krampikowska- Politechnika Świętokrzyska

Mgr inż. Zuzanna Stefańska – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Mgr inż. Jacek Olszewski – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Mgr inż. Sławomir Bęben – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Mgr inż. Kazimierz Ginał – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

KOMITET NAUKOWY

Dziekan WBiA - Prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt

Dziekan WEAiL – Dr hab. inż. Roman Deniziak, prof. PŚk

Dziekan WIŚGiE- Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski