Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Władze Oddziału

Zarząd Oddziału Kieleckiego SEP
Kadencja 2018-2022

L.p. Nazwisko i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Ginał Kazimierz mgr inż. Prezes
2. Jaszowski Ludwik mgr inż. Wiceprezes ds. szkolenia
3. Ludwicki Zbigniew mgr inż. Wiceprezes ds. nauk.-techn.
4. Maj Zygmunt inż. Wiceprezes ds. kół
5. Mieczkowski Grzegorz mgr inż. Wiceprezes ds. finansowych Skarbnik
6. Zimny Zygmunt mgr inż. Wiceprezes ds. organizacyjnych
7. Bysiak Andrzej inż. Członek Z/O
8. Gąsior Jan mgr inż. Członek Z/O
9. Haberko Włodzimierz inż. Członek Z/O
10. Maj Czesław mgr inż. Członek Z/O
11. Mołas Leszek mgr inż. Członek Z/O
12. Radecki Zenon mgr inż. Członek Z/O
13. Sulej Damian mgr inż. Członek Z/O
14. Świerczewski Zbigniew mgr inż. Członek Z/O
15. Wadowski Andrzej tech. Członek Z/O

 

Komisja Rewizyjna
Kadencja 2018-2022

L.p. Nazwiski i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Wtorek Kazimierz inż. Przewodniczący
2. Jedynak Jerzy tech. Wiceprzewodniczący
3. Czwartosz Marek mgr inż Sekretarz

 

Sąd Koleżeński
Kadencja 2018-2022

L.p. Nazwiski i imię
Tytuł naukowy
Funkcja w OSK
1. Pakaszewski Zbigniew mgr inż. Przewodniczący
2. Dora Henryk inż. Sekretarz
3. Biela Zbigniew inż. Członek