Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Oddział

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją integrującą środowisko elektryków.

SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

SEP zajmuje się głównie działalnością o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków.

 

Statut SEP

 

Deklaracja wstąpienia do SEP

 

Uchwałą nr 25/2018-2022 z dnia 28 listopada 2018 roku ZG SEP ustalił wysokość składki członkowskiej na lata 2019-2022 :

  • normalna - 13 zł miesięcznie tj. 156 zł rocznie
  • ulgowa - 6,50 zł miesięcznie tj. 78 zł rocznie

 

Dane do dokonywania wpłat:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Oddział Kielecki

ul. Sienkiewicza 48/50

25-501 Kielce

PKO BP I O/Kielce  24 1020 2629 0000 9802 0008 9540