Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Z żałobnej karty - Włodzimierz Haberko

Z żałobnej karty – Wspomnienie Ś. P. Włodzimierza Haberki

(1934 – 2024)

Zasłużony Senior SEP

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 lutego 2024 roku zmarł nasz Kolega Włodzimierz Haberko, który całe swoje życie poświęcił elektryce i energetyce oraz działalności społecznej związanej z wykonywanym zawodem inż. elektryka. Wychowawcy młodych zastępów elektryków, projektantów i rzeczoznawców.

Ś.P. Włodzimierz Haberko urodził się 19 maja 1934 roku w Mstyczowie powiat Jędrzejów. Ukończył gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oraz Liceum Piotra Ściegiennego w Kielcach gdzie uzyskał maturę w 1951 roku. Następnie podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w 1955 roku, uzyskując dyplom inżyniera w specjalności systemy energetyczne.

W latach 1955-57 pracował w przemyśle. W 1958 roku podjął pracę w Zakładzie Energetycznym Kielce na stanowisku inżynier eksploatacji. Następnie zajmował stanowiska zastępcy kierownika Działu Eksploatacji, kierownika Działu Stacji, kierownika Wydziału Ruchu. Na zajmowanych stanowiskach uczestniczył w rozwoju struktury energetycznej regionu, przyjmując do eksploatacji i wdrażając prawidłową eksploatację nowo wybudowanych i istniejących urządzeń. W 1974 roku przeszedł do pracy w Biurze Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych „Elektroprojekt Oddział w Kielcach”, gdzie pracował do 2009 roku na stanowiskach starszego projektanta, kierownika zespołu projektowego, kierownika pracowni projektowej, weryfikatora i kierownika Zespołu Sprawdzających. Na przestrzeni lat wykonał szereg ciekawych opracowań projektowych dla budownictwa przemysłowego i energetyki.

Ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich związany nieprzerwanie od 1959 roku. Aktywny członek SEP przy Zakładzie Energetycznym Kielce, Członek Zarządu Koła w kilku kadencjach. Członek Oddziałowego Kolegium Sekcji Energetycznej. Później aktywny, wieloletni Członek Zarządu Koła przy Elektroprojekcie Kielce. Długoletni rzeczoznawca, zweryfikowany wykładowca SEP. Członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Oddziale Kieleckim SEP od 1960 roku. Od 1996 do 2023 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej. Od 1981 do 2022 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Oddziału Kieleckiego SEP. Organizator wielu imprez stowarzyszeniowych o charakterze technicznym i rekreacyjnym. Za działalność stowarzyszeniową wyróżniony wieloma odznakami i medalami takimi jak: Szafirowa, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa SEP, Złota i Srebrna Odznaka Honorowa NOT, Medal 90-lecia i 100-lecia SEP, a także otrzymał Godność Zasłużonego Seniora SEP. Za działalność stowarzyszeniową i zawodową wyróżniony został Odznaką „ Za zasługi dla Kielecczyzny”. W czasie swej działalności stowarzyszeniowej i zawodowej był osobą kompetentną i zaangażowaną. Był pracownikiem energicznym, posiadającym bardzo duży zasób wiedzy, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród środowiska zawodowego. Popularyzator historii elektryki w regionie oraz sylwetek elektryków związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim.

Kolega Włodzimierz Haberko został pochowany 24 lutego 2024 roku na cmentarzu Nowym w Kielcach przy ul. Piotra Ściegiennego.

 

Cześć Jego Pamięci

Prezes i Zarząd

Oddziału Kieleckiego SEP